Lịch sử kèo trận

Time Match FT.HDC FT.O/U FT.1x2 H1.HDC H1.O/U H1.1x2
Trận đấu đã diễn ra